Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa cho khách hàng tại Công ty TNHH COMTEC